Suomalaiset rakennusalan ohjelmistot

Rakennusalan digitalisaatio etenee, joka vauhdittaa samalla sen ympärillä tapahtuvaa ohjelmistokehitystä. McKinsey & Company arvioi rakennusalan ohjelmistomarkkinan koon kasvavan nykyisestä noin 2 miljardista dollarista noin 5 miljardiin dollariin 2030 mennessä....