Kannattaako räätälöidyn rakennusalan ohjelmiston teko?

Törmäämme usein siihen, että rakennusalan yritys on lähtenyt kehittämään itselleen täysin räätälöityä ohjelmistoa. Olipa kyse sitten räätälöidystä toiminnanohjaus-, hankinta- tai laskutusjärjestelmästä, räätälöidyn ohjelmiston kehittämisessä on hyvä ymmärtää sen edut ja ongelmat. 

 

Räätälöidyn ohjelmiston edut

Räätälöidyllä ohjelmistolla on etunsa. Listasin oheen räätälöidyn ohjelmiston isoimmat edut:

 • Saatte digitalisoitua liiketoimintamallinne juuri sellaisina kuin haluatte. Voitte rakentaa alan käytännöistä riippumattomia toimintamalleja ilman rajoituksia.
 • Pystytte vapaasti määrittelemään, miten ohjelmisto toimii ja millaisia ominaisuuksia siinä on. Ohjelmiston käytettävyys räätälöidään teidän tarpeidenne mukaisesti ja niille laitteille mille haluatte.
 • Pääsette vaikuttamaan siihen, koska puuttuva ominaisuus tehdään. Kehityksen aikataulu ja budjetti riippuu usein pitkälti teistä.
 • Mikäli teillä on käytössä jokin toinen ohjelmisto, saatte räätälöidyn ohjelmiston integroitua yhteen.
 • Teknologiavalinnat ovat teidän ja toimittajanne vastuulla. 

Räätälöidyn ohjelmiston ongelmat

Räätälöidyn ohjelmiston kehittäminen ei aina kuitenkaan ole paras ratkaisu, sillä edessä on myös omat ongelmansa. Tässä isoimmat sudenkuopat, mihin tulette törmäämään:

 • Oman ohjelmiston kehittäminen on lähes aina kallista ja hidasta, olipa kyse sitten ulkoisesta toimittajasta tai omasta kehitystiimistä. Jokainen uusi ominaisuus lisää suoria kustannuksia.
 • Ohjelmisto ei ole koskaan valmis. Isoimmat kustannukset syntyvät jatkuvasta ylläpidosta.
 • Ohjelmistokehityksessä törmätään helposti toimittajalukkoon eli ohjelmiston kehittäjää on joko vaikea tai mahdoton vaihtaa, jolloin olette sidoksissa ohjelmistoa kehittävään tahoon ja hinnoitteluun.
 • Rahallinen panostus sitoo teitä ohjelmistoon. Mikäli tuotteesta halutaan myöhemmin luopua voi se olla vaikeaa sijoitetun pääoman takia.
 • Teknologian vanhentuminen. Useimmat teknologiat eivät kestä ikuisesti ja aikanaan valitut teknologiat eivät välttämättä palvele ohjelmiston jatkokehitystä tulevaisuudessa. Teknologioiden vaihto ja ohjelmiston uudelleenrakennus lisäävät kustannuksia.
 • Räätälöidyn ohjelmiston kanssa sorrutaan liian usein nykymallien digitalisointiin. Tämän lisäksi innovointi ja kehittäminen jää usein yksinomaan teidän vastuulle, eikä ulkoisia ajatuksia tai kehitysvoimaa ole aina saatavilla.

Mitä seuraavaksi?

Vapaus ja vastuu liittyvät vahvasti oman ohjelmiston kehittämiseen. Mieti, oletteko valmiina sitoutumaan oman ohjelmiston kehitykseen vai tarjoaisiko valmisohjelmisto teille vastaavan hyödyn. Muista, että alan yritysten ongelmat, prosessit sekä tarpeet ovat usein hyvin samankaltaisia. 

Pelkästään Suomessa on tarjolla lukuisia rakennusalalle rakennettuja ohjelmistoja, joihin pääsee helposti käsiksi pelkällä kuukausimaksulla. Mikäli päädytte kehittämään omaa ohjelmistoa, pidä mielessä listaamani isoimmat sudenkuopat ja kustannukset. 

Mikäli tarvitsette apua alan ohjelmistojen valinnassa, voit olla yhteyksissä meihin. Autamme mieluusti alan yrityksiä löytämään juuri heidän toimintaansa tukevat ohjelmistot. Voit myös tutustua rakennusalan ohjelmistot -listaukseen.

Builderhead team

Kirjoittaja

Toni Martikainen

Toni haluaa auttaa rakennusalan yrityksiä hyötymään digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Hän on kiinnostunut ymmärtämään alan toimintaa ja sparrailee mieluusti alan teknologioista.

Share This