Rakennusalan investoinnit digitaalisiin työkaluihin

Rakennusalan päättäjien mukaan koronakriisi kiihdyttää investointeja digitaalisiin työkaluihin, ilmenee Builderheadin ja Boost Brothersin tekemästä selvityksestä. Suurimmat investoinnit kohdistuvat hankekehitykseen, hankintaan ja työmaiden johtamiseen. 

Jo ennen koronakriisiä 99% rakennusalan yrityksistä arvioi digipanostusten kasvavan tai pysyvän vähintään ennallaan (Rakennusteollisuus RT:n kyselytutkimus), ja koronakriisin arvioidaan edelleen kiihdyttävän teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa (McKinseyn kansainvälinen haastattelututkimus). 

“Rakennusalalla on kautta aikojen tiedetty, että hankkeen kannattavuus ja onnistuminen pedataan ennen kuin kuokka isketään maahan. Hankekehitys, suunnittelu ja hankinta ovat kriittisimpiä rakennushankkeen vaiheita, mutta digitaaliset työkalut ja investoinnit rakennusalalla ovat kuitenkin painottuneet pitkään pääosin työmaalla tapahtuvien asioiden hallintaan, mutta on hienoa nähdä, että rakennusalan yritykset kiihdyttävät panostuksiaan myös digitaalisiin työkaluihin rakentamisen valmisteluvaiheessa, iloitsee Builderheadin toinen perustaja Julius Tuomikoski.”

Valtaosa Builderheadin ja Boost Brothersin kyselyyn vastanneista kertoo digitaalisten työkalujen yleistyvän yrityksissään koronakriisin seurauksena niin työmaa- kuin toimistotasollakin. Koronakriisin aiheuttaman pakon edessä digitaalisia työkaluja on otettu yrityksissä käyttöön uusilla tavoilla ja huomattavasti aiempaa laajemmin, ja täten työkaluista on myös saatu aiempaa enemmän hyötyä irti.

”Koronakriisi vaikuttaa toimivan merkittävänä digitalisaation katalysaattorina rakennusalalla. Oli ilo nähdä, että kyselyyn vastanneista päättäjistä yli 50% arvioi koronakriisin kiihdyttävän digitalisaatioon liittyviä investointeja ja kehityshankkeita, kun taas vain 3% vastaajista arvioi kriisin vähentävän kyseisiä panostuksia,” kertoo Boost Brothersin toimitusjohtaja Juho-Kusti Kajander.

Builderheadin ja Boost Brothersin selvityksen mukaan rakentajat kokivat koronakriisin tähänastiset vaikutukset päivittäiseen toimintaan pääasiassa vähäisinä. Kriisin koettiin kuitenkin kasvattaneen merkittävästi toimintaympäristön epävarmuutta. Tulevia hankkeita oli lykkääntynyt tai peruuntunut jopa yli neljänneksellä vastaajista. Kasvavat yrityskohtaiset rahoitusriskit, laskeva markkinatilanne sekä syksyllä entisestään koventuvat tarjouskilpailut aiheuttivat huolta vastaajissa. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta vastaajat olivat kuitenkin toiveikkaita alan tulevaisuuden suhteen, ja arvioivat kriisin toimivan alan digitalisaatiota ja kehitystä eteenpäin vievänä voimana.

Kyselytutkimukseen osallistui 39 liiketoimintajohtajaa Suomessa toimivista rakennusalan yrityksistä. Kyselytutkimuksen lisäksi selvitykseen haastateltiin tarkemmin rakennusalan asiantuntijoita. Kyselytutkimus toteutettiin touko-kesäkuun aikana.

Builderhead kehittää rakentamisen hallintaohjelmistoa rakennuttajille ja pääurakoitsijoille tappioiden välttämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Alalla syntyvien taloudellisten tappioiden hinta yhteiskunnalle on globaalisti kymmeniä miljardeja joka vuosi. Rakennusalalla tappiolliset hankkeet aiheutuvat yleensä hankkeen valmisteluvaiheessa tehdyistä virheistä, jotka kasvavat myöhemmissä vaiheissa hallitsemattomiksi ongelmiksi. Builderhead haluaa varmistaa rakennushankkeiden onnistumisen edellytykset jo ennen rakentamisen aloittamista.

Boost Brothers on rakennuttamisen palveluihin erikoistunut yritys. Yrityksen missiona on etsiä rakentamisen tuottavin tieto ja viedä se käytäntöön yhdessä asiakkaiden kanssa. Boost Brothers etsii ja kehittää sopivimmat toteutusmallit ja toimivimmat ratkaisut hankkeiden toteuttamiseen asiakkaalle räätälöidyssä muodossa. Yritys haluaa, että rakennus palvelee käyttäjiä, joustaa tulevaisuudessa muuttuviin tarpeisiin, ja säästää luontoa.

 

Lisätiedot: 

Julius Tuomikoski, Co-Founder, Builderhead, julius.tuomikoski@builderhead.io, +358505221264
Juho-Kusti Kajander, CEO, Boost Brothers, juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi, +358407502775

Älä missaa tulevia kirjoituksia. Tilaa uudet blogit sähköpostitse.

Share This