Hyvä, paha rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä

Rakennusalan toiminnanohjauksessa on kirjavia toimintatapoja. Osalla toiminnanohjaus rakentuu teknologian ympärille ja pienemmät yritykset saattavat vielä selvitä pelkällä kynällä ja paperilla. 

Mitä enemmän ihmisiä ja tehtäviä sitä isompi soppa syntyy. Inhimilliset virheet ja niistä johtuvat viivästykset ovatkin rakennusalalla valitettavan yleisiä. Tästä syystä pienenkään rakennusalan yrityksen ei kannata turhaan vältellä teknologiaa toiminnanohjauksessa. Parhaillaan se lisää tehoa ja mahdollistaa hyvien toimintamallien vakioinnin. Mikäli yrityksen liiketoimintaa halutaan tehostaa teknologian avulla, puhutaan usein toiminnanohjausjärjestelmästä tai tuttavallisemmin ERP:istä.

Mitä kannattaa huomioida rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa?

Toiminnanohjausjärjestelmä huolehtii muun muassa projektinhallinnasta, aikataulutuksesta, laskutuksesta ja kirjanpidosta. Tarjolla on niin yleisohjelmistoja kuin alalle räätälöityjä kokonaisuuksia. Näiden lisäksi markkinalta löytyy yksittäisiin toimintoihin erikoistuneita ohjelmia.

Hyvän ohjelmiston DNA:ssa on aina helppokäyttöisyys. Mikäli ohjelmisto vaatii paljon opettelua ja sen käyttäminen on työlästä, voit olla varma, että ohjelmisto ei vähennä työkuormaa vaan lisää sitä. Tästä syystä “all-in-one” toiminnanohjausjärjestelmä ei aina ole paras mahdollinen valinta. Yhden työkalun sijasta käyttäjien kannalta on usein tärkeämpää, että jokaiseen yksittäiseen osa-alueeseen saadaan hyvät ja helppokäyttöiset työkalut. 

Mikäli toiminnanohjaus rakentuu useammasta työkalusta/teknologiasta on hyvä kuitenkin varmistaa, että tarvittavat tiedot liikkuvat ohjelmistosta toiseen automaattisesti. Mikäli integraatiot ohjelmistojen välillä toimivat, älä pelkää hyödyntää useampaa ohjelmistoa.

Koska toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa laittaa hankintalistalle?

Toiminnanohjausjärjestelmä ei suoranaisesti katso yrityksen kokoa. Sen sijaan on hyvä pohtia voisiko sillä vapauttaa aikaa tai tehostaa nykyistä toimintaa. Usein vastaus tähän on kyllä. Mikäli käyttöönotto tapahtuu hyvissä ajoin, aloittaminen on helpompaa eikä se vaadi isoa käyttöönottoprojektia. Kustannuksen osalta on hyvä pohtia millaisen säästön ohjelmisto saa aikaiseksi. 

Mikäli olet etsimässä rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmää pohdi näitä:

  • Mitä ominaisuuksia tarvitsette?
  • Onko ohjelmiston käyttö helppoa ja kuinka kauan käyttöönotto vie?
  • Onko muiden järjestelmien integroiminen helppoa?
  • Perustuuko sen hinnoittelu käyttäjiin tai johonkin muuhun muuttajaan?
  • Kuka sitä kehittää ja millaisia kehityssuunnitelmia yrityksellä on?

Löydä rakennusalan ohjelmistot täältä. Listasimme Suomessa käytetyt ohjelmistot yhteen paikkaan. Builderhead on moderni toiminnanohjausjärjestelmä rakennusalalle. Lue lisää Builderheadista.  

Projektipäällikkö, kaipaatko tukea KVR- ja gryndihankkeiden kanssa?

Lataa Builderheadin ja Boost Brothersin laatimat ilmaiset tehtävälistat KVR- ja gryndihankkeisiin.

Builderhead team

Kirjoittaja

Toni Martikainen

Toni haluaa auttaa rakennusalan yrityksiä hyötymään digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Hän on kiinnostunut ymmärtämään alan toimintaa ja sparrailee mieluusti alan teknologioista.

Share This