Tässä sarjassa haastattelemme Builderheadin käyttäjiä. Tällä kerralla saimme haastatteluun Sievi Hyvinvointitilojen Anne Tervahaudan.

Kertoisitko lyhyesti kuka olet ja mitä teet?

Olen Anne Tervahauta ja toimin rakennuttaja-asiamiehenä. Työhöni kuuluu muun muassa kiinteistöyhtiöiden perustaminen ja niiden hallinto rakennusaikana. Sen lisäksi työpäivät sisältävät hallinnon eri tehtäviä, perehdytyksiä, markkinointia sekä eri järjestelmien kehitystä. Toimin muun muassa Builderheadin pääkäyttäjänä.

Miten kuvailisit Builderheadia?

Builderhead on erittäin selkeä, helppo ja joustava tuotannonohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä, joka on aidosti tehty rakennusalalle. Ohjelmiston isona etuna on sen muokattavuus. Pystymme itse vapaasti määrittelemään omat prosessimme eikä ohjelmisto pakota toimimaan tietyllä tavalla.

Mihin käytät Builderheadia?

Builderhead on meille päivittäisessä käytössä ja se on tukena jo monessa asiassa. Olemme muun muassa luoneet prosessimme sinne ja näemme helposti, missä vaiheessa eri projektit ja niihin liittyvät tehtävät menevät. Sen lisäksi sinne lisätään projekteihin liittyvät muistiinpanot, muun muassa viikkopalaverimuistiot.

Miten Builderhead on auttanut sinua työssäsi?

Builderhead on auttanut minua rytmittämään ja tehostamaan omaa työtäni. Minulla on nyt parempi näkyvyys sekä omiin että tiimikavereiden tehtäviin ja yleiseen projektitilanteeseen. Samalla Builderhead on monelta osin korvannut hankalat excelit sekä vähentänyt turhia “varmistelusoittoja” ja viestejä.

Koko organisaation näkökulmasta ohjelmisto auttaa meitä töiden yhteensovittamisessa ja aikaisemmin vain ihmisten päässä ollut tieto on saatu paremmin koko organisaation käyttöön. Pystymme nyt toimimaan yhdessä paremmin ja läpinäkyvämmin.

Miten näet Builderheadin kehityksen?

Builderheadin kehityssuunta on ollut hyvä ja uusia toiminallisuuksia tulee sopivalla tahdilla. Tuntuu, että ohjelmisto kehittyy koko ajan ja kommentit huomioidaan nopeasti.

Lataa asiantuntijoiden laatimat ilmaiset tehtävälistat KVR- ja gryndihankkeisiin. Lataa tästä >

Share This